Lịch sử phát triển

Được thành lập năm 1996 bởi ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch Tập đoàn hiện nay, Thái Hòa chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó cà phê là chủ lực. Thái Hòa là doanh nghiệp duy nhất Việt Nam hoạt động khép kín từ canh tác, sản xuất, chế biến, dịch vụ, xuất khẩu cà phê nhân và cà phê tiêu dùng.

Sau 13 năm phát triển, ban đầu với mô hình công ty TNHH, đến nay Thái Hòa đã là một tập đoàn gồm 15 công ty thành viên, thiết lập được hệ thống chế biến lớn và hiện đại phủ khắp các vùng cà phê Việt Nam và Lào.

Website đang xây dựng...

Website đang xây dựng...